Skip to content

Algemene ledenvergadering - Webinar

Datum/Tijd
Date(s) - 30/06/2020
15:00 - 16:00


In verband met het coronavirus, is de oorspronkelijke ALV datum van 26 mei in combinatie met een LoL activiteit helaas niet doorgegaan. Om toch aan onze statutaire verplichting te voldoen om in de eerste helft van het verenigingsjaar de ledenvergadering te houden, is vanuit het bestuur besloten dit online te organiseren.
Aanmelden is verplicht en kan tot 26 juni 12:00. Lidmaatschap en contributie zullen worden gecontroleerd en uitnodigingen zullen op naam worden verstuurd.
Programma 
 1. Welkom door de voorzitter
 2. Registratie aanwezigen
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 25 juni 2019
 5. Secretarieel jaarverslag over 2019
 6. Financieel jaarverslag over 2019, begroting 2020 en 2021
 7. Bevindingen en decharge kascommissie 2019
 8. Inning contributie vanaf 2020
 9. Aanstelling kascommissie 2020
 10. Planning en activiteiten 2020 en 2021
 11. Bestuursverkiezing
 12. WVTTK/rondvraag
 13. Sluiting

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Back To Top