Skip to content

Membraantechnologie is niet meer weg te denken uit de huidige industrie. Behalve in de bereiding van drinkwater en de behandeling van afvalwater vinden membranen in tal van industrietakken hun soms zeer specifieke toepassing.  Toch is de membraantechnologie nog steeds relatief nieuw. Nederland heeft, zeker in Europa, een belangrijke rol gespeeld in zowel de ontwikkeling van materialen voor membranen als het (eerste) grootschaligere gebruik.  Het IOP-Membraantechnologie (Innovatieve onderzoekprogramma membraantechnologie), dat van 1984 tot 1992 heeft geduurd, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Het is een schoolvoorbeeld hoe een technologische ontwikkeling kan ontstaan en zich kan ontwikkelen van een laboratoriumtechniek tot een volwaardige scheidingtechniek van groot economisch en milieutechnisch belang.

Het Nederlands Membraangenootschap (NMG) is in 1991 opgericht als voortzetting van de ontplooide activiteiten tijdens het IOP-membraantechnologie. Het NMG heeft als doel als een klankbord te fungeren tussen de verschillende geledingen; onderzoek, ontwikkeling en toepassing. Alle producenten, installateurs en gebruikers die zich alle met membranen, membraantoepassingen en aanpalende gebieden bezig houden zijn van harte welkom bij het NMG.

Back To Top