skip to Main Content

Tarieven

Individueel
€45/ jaar
Student
€20/ jaar
Bedrijf
€135/ jaar

Over het NMG

Het Nederlands MembranenGenootschap (NMG) is een vereniging. D.w.z. voor leden door leden. Het bestuur en eventuele andere medewerkers zijn alle vrijwilligers. Eén van de belangrijkste doelen van het NMG is het vakgebied “Membraantechnologie” in de volle breedte voortdurend te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen.

We streven naar laagdrempelige en onbevooroordeelde toetreding tot onze activiteiten en zoeken naar mogelijkheden om membraantechnologie te koppelen aan andere vakgebieden.

Toetreding is mogelijk voor personen en bedrijven, er zijn verschillende lidmaatschappen mogelijk. Wilt u lid worden?

Tarieven lidmaatschap NMG

Tijdens de algemene ledenvergadering van het NMG zijn de lidmaatschapskosten voor een individueel lidmaatschap van het NMG vastgesteld op € 45,00 per jaar. Tevens is de mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap van het NMG ingevoerd voor bedrijven, die drie (wisselende) personen naar activiteiten willen afvaardigen. De kosten van een bedrijfslidmaatschap bedragen vanaf 2006 € 135,00 per jaar.

Hieronder een overzicht van de tarieven van het NMG. Een NMG lidmaatschap loopt (statutair) altijd per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). Opzeggen van het lidmaatschap gedurende het jaar, houdt dus in dat men lid blijft (en moet betalen) voor het resterende deel van het betreffende kalenderjaar.

Bezoek (LOL) contactavonden NMG (ca. 4-6 x per jaar):
 • individuele leden
gratis
 • leden van bedrijfslidmaatschap:
  3 per bedrijf gratis,
  4e en meer: zie bezoekers (geen lid)
 • bezoekers (geen lid)
€   20,00  (contant op avond voldoen)
Excursie NMG (tweejaarlijks):
 • individuele leden
gratis
 • leden van bedrijfslidmaatschap:
  3 per bedrijf gratis,
  4e en meer: zie extra deelnemers
 • extra deelnemers
een kostendekkende vergoeding

NU DIRECT ONLINE INSCHRIJVEN

Back To Top