Ga naar hoofdinhoud

Algemene ledenvergadering - Webinar

Datum/Tijd
Date(s) - 22/06/2021
13:00 - 14:00


Net zoals vorig jaar, zal in verband met het coronavirus de ledenvergadering online plaatsvinden aansluitend aan de 5L presentatie. Aanmelden is verplicht en kan tot 21 juni 12:00. Lidmaatschap en contributie zullen worden gecontroleerd en uitnodigingen zullen op naam worden verstuurd.
Voorlopige agenda 
 1. Welkom door de voorzitter
 2. Registratie aanwezigen
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 2020
 5. Secretarieel jaarverslag over 2020
 6. Financieel jaarverslag over 2020, begroting 2021 en 2022
 7. Bevindingen en decharge kascommissie 2020
 8. Aanstelling kascommissie 2021
 9. Planning en activiteiten 2021 en 2022
 10. Bestuursverkiezing
 11. WVTTK/rondvraag
 12. Sluiting

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Back To Top