Skip to content

Een bevestiging van deze gegevens wordt u per e-mail toegezonden. In verband met privacy redenen worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Het NMG staat niet toe dat haar ledenadministratie wordt gebruikt voor mailings anders dan voor de vereniging. Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij info@membranengenootschap.nl

Back To Top