skip to Main Content

De statuten van de NMG zijn 12 februari 2014, tijdens een ALV te Zeist, goedgekeurd. Door deze wijzigingen zijn de oude statuten (1990) niet langer van kracht.

Naast de statuten is er een huishoudelijk reglement (HRR). Dat is tijdens de ALV 2015 in Eindhoven bekrachtigd door de leden.

 

Back To Top